Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez Konsumentów

Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez Konsumentów

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [Dz. U. 2014, poz. 827], dalej: ustawa o prawach konsumenta, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego: Zakłady Meblowe „ABJA” Andrzej Szlachetka i Artur Szlachetka Sp. j. [Kraczewice 37, 24-320 Poniatowa], e-mail: sklep@abja.pl., tel. 81 820 30 14 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego za pośrednictwem poczty polskiej, faxem lub pocztą elektroniczną.

Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży z którego mogą Państwo skorzystać dostępny jest na stronie internetowej sklepu (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  • w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem,
  •  zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat,
  •  Towar należy odesłać lub przekazać na adres Zakłady Meblowe „ABJA” Andrzej Szlachetka i Artur Szlachetka Sp. j. Kraczewice 37, 24-320 Poniatowa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, w przypadki kiedy rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni,
  •  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku zamiaru zwrotu towarów wielkogabarytowych prosimy o wcześniejszy kontakt,
  •  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,
  • do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru proszę dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT,
  •  Sprzedawca oferuje w Sklepie Internetowym Towary, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu towarów może wynieść nawet 500 zł za sztukę.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z dyspozycją art. 38 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta: prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”.

 

Prawo zwrotu zatem nie obejmuje zamówień, które konsument oczywiście z pomocą przedsiębiorcy spersonalizował, a jego ostateczny wygląd lub użyteczność zostaje dostosowana do indywidualnych potrzeb Konsumenta.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl